Naruto Gals -Naruto Shippuden- Hyuga Hinata Ver.2 Figure

Naruto Gals -Naruto Shippuden- Hyuga Hinata Ver.2 Figure SALE
Naruto Gals -Naruto Shippuden- Hyuga Hinata Ver.2 Figure SALE
Naruto Gals -Naruto Shippuden- Hyuga Hinata Ver.2 Figure SALE
Naruto Gals -Naruto Shippuden- Hyuga Hinata Ver.2 Figure SALE
Naruto Gals -Naruto Shippuden- Hyuga Hinata Ver.2 Figure SALE
Naruto Gals -Naruto Shippuden- Hyuga Hinata Ver.2 Figure SALE
Naruto Gals -Naruto Shippuden- Hyuga Hinata Ver.2 Figure SALE
Naruto Gals -Naruto Shippuden- Hyuga Hinata Ver.2 Figure SALE

Anime House

$210.00 $252.00


  • Height: 21cm

Our brands