Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure

Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure SALE
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure SALE
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure SALE
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure SALE
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure SALE
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure SALE
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure SALE
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure
Figuarts ZERO Naruto Namikaze Minato Kurama Kizuna Bond Relation Figure

Anime House

$160.00 $192.00


  • 22cm tall
  • Kizuna relation : Put the figures in the series together to feel a bond relation!

Our brands