G.E.M. Series Naruto Shippuden Nara Shikamaru Limited Edition Figure

G.E.M. Series Naruto Shippuden Nara Shikamaru Limited Edition Figure SALE
G.E.M. Series Naruto Shippuden Nara Shikamaru Limited Edition Figure SALE
G.E.M. Series Naruto Shippuden Nara Shikamaru Limited Edition Figure SALE
G.E.M. Series Naruto Shippuden Nara Shikamaru Limited Edition Figure SALE
G.E.M. Series Naruto Shippuden Nara Shikamaru Limited Edition Figure SALE
G.E.M. Series Naruto Shippuden Nara Shikamaru Limited Edition Figure SALE
G.E.M. Series Naruto Shippuden Nara Shikamaru Limited Edition Figure SALE
G.E.M. Series Naruto Shippuden Nara Shikamaru Limited Edition Figure SALE

Anime House

$322.00 $387.00


  • About 15cm tall

Our brands